שאלות על פרק "מאבקים" והחלפת אם אז ב-אז

תמר


נניח את הסיטואציה הבאה: ילדה בת שנתיים משחקת בבוקר בבובות ואני רוצה שתבוא לצחצח שיניים:
מעיין ( יצירת קשר עיין והקשבה), הגיע הזמן לצחצח שיניים בואי איתי לאמבטיה"
מעיין מתעלמת וחוזרת לשחק בבובות.
בדרך כלל אני חוזרת אליה, יוצרת הקשבה ואומרת "תבחרי אם את באה לבד או שאני אקח אותך ( שזה "או ש או ש") ואז תמיד היא בוחרת לבוא לבד. ואני אומרת "אני שמחה שאת באה לבד ועוזרת לי".

למה זה לא טוב? למה ישר להרים ולקחת בכוח בלי לתת את היכולת לבחור תוך ידיעה מראש של התוצאה? למה אתה מניח שהילד ידע מראש את התוצאה "שיטת האז" אפילו אם לא נאמר לו אותה מראש? הכלי של אם אז מסביר לילד את האלטרנטיבה ונותן לו לבחור. למה זה לא טוב?

דני גיל

12-10-2010 15:58
שלום תמר,
פרק מאבקים עוסק באיומים וממליץ להימנע מהם כדי לא לפתוח במאבקים. שאז כולם יוצאים מפסידים. הדוגמא שהבאת מדגימה דפוס תקשורת בריא לחלוטין. אין בו שום איום מכיוון שהעמדת בפני הילדה שלך שתי אפשרויות, ושתיהן לגיטימיות מבחינתה ונמצאות בתוך "מרחב האוטונומיה" שלה קרי, המרחב שבו עומדת לה הזכות לקבל החלטות.

לא במקרה בחרת לפנות לילדתך במשפט שמתחיל במילה "תבחרי".
ולא במקרה נמנעת לומר לה את הדברים בשפת ה- "או שה או שה". התבנית הזאת, כמו גם תבנית ה- "אם-אז" שמורה לאיומים, ולכן לרוב היא תגרום לילד אוטומטית להתנגד ולעשות דווקא.
(לעומת זאת, נסי לדמיין את עצמך מאיימת במשפט שמתחיל במילה "תבחרי". נכון לא מסתדר?).

את כותבת "למה ישר להרים בכוח?" –
ובכן, לא "ישר" ולא ב"כוח". אנחנו מבקשים מהילד שלנו פעם פעמיים ולאחר מכן ניגשים להרים אותו. באהבה. לא בכוח. יהיה זה הוא שיחליט אם באהבה או אם בצורה פחות נעימה. מה אני בעצם אומר פה להורים? עדיף לא בכוח אבל אם כבר בחרתם בכוח, אנא דאגו לכך שהכוח יהיה כוח ולא חולשה. איומים הם חולשה. והפרק שהתייחסת אליו מדגיש ממה להימנע ולא כיצד לנהוג הכי נכון. המלצות כאלה תמצאי בפרק "אוטונומיה" שמתייחס למרחב הבחירה של הילדים – שם תמצאי תמיכה חד משמעית לדפוס התקשורת בינך לבין בתך מעיין כפי שתיארת אותה.
תודה על ההערה.

דני גיל

12-10-2010 16:04
לזה התכוונתי... פרק "גבולות וסמכות" -
"זה אתה שבוחר או זה אני שבוחר בשבילך".

תמר

14-10-2010 14:47
תודה על ההבהרה.

דני גיל

14-10-2010 23:22
בשמחה...